ĐẠO MẪU VÀ ĐẠO PHẬT: ĐẠO NÀO CAO HƠN?

Có một số người họ so sánh giữa Đạo Phật và Đạo Mẫu, đạo nào cao hơn. Có người cho là Đạo Phật cao hơn Đạo Mẫu và thỉnh đầu tiên luôn là Phật. Có người cũng cho rằng, đã quy y Đạo Phật thì không nên quy y Đạo Mẫu. Hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe quan điểm của Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh về vấn đề này nhé!

Nói về vấn đề Đạo Mẫu và Đạo Phật, đạo nào cao hơn, nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh chia sẻ như sau:

"Chúng ta có quyền so sánh. So sánh không theo lẽ hơn thua mà nên so sánh để hiểu được cái đích cuối cùng con người có thể thoát vòng sinh tử. Bởi vì trong lục đạo này, mỗi 1 kiếp làm người không chuẩn bị hành trang thì chúng ta chỉ theo cái vòng xoáy này thôi".

Kiếp này làm người, nay mai chúng ta sống phúc đức chúng ta được về Trời, chúng ta vừa có công vừa có tội thì chúng ta về cõi thần A-tu-la, chúng ta xấu hơn phải đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đức Phật đã chỉ ra, lục đạo này còn sinh còn tử, cứ sinh sôi phát triển. Ngài đã chỉ ra cho chúng ta rằng, tất cả nó nằm trong lý nhân duyên. Khởi đầu là vô minh, sau đó là hành, sau đó là thức, danh sắc là lục nhật tạo ra cảm xúc, tạo ra thọ khổ, thọ sướng, ái nghiễm bảo thủ, cố hữu ôm khư khư vào lòng cho như thế là mãn nguyện. Rồi lại đến sinh lại đến già chết.

Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh

Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh.

Có nghĩa trong vòng xoáy này, nếu chúng ta đi theo đạo làm người, Đạo Mẫu, Đạo Trời thì vẫn nằm trong lục đạo. Tuy vậy Phật chỉ ra, các con có thể bứt ra được khỏi vòng xoáy này đó là trí tuệ giác ngộ nhưng phải đạt đến giải thoát. Không phải trôi lăn trong luân hồi nữa. Khi chúng ta biến những cái nghiệp của mình thành các hạt sáng, người ta gọi là tri kiến Phật thì 6 cảnh giới này không đủ khả năng hút chúng ta vào. Ta thoát ra được.

Vậy thì, Đạo Phật cao hay thấp để các vị tự trả lời nhưng tu để giải thoát chấm dứt được sinh tử luân hồi đấy mới là cái đích chúng ta đến. Phật chỉ cho chúng ta con đường chứ Phật không làm hộ. Cho nên, Ngài mới có 1 câu “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”. 

Và 8 vạn 4000 pháp môn của Phật chỉ đường nói rõ giáo lý để có ánh đuốc soi đường chỉ cho chúng ta các phương pháp tu tập. Để bứt ra đường vòng xoáy luân hồi giải thoát đó là bát chánh đạo. Ngài là người vẽ ra 1 cái cảnh cái đích, chỉ cho chúng ta phải đến vậy thì chúng ta tu làm sao để trở về cõi hư vô. Không dễ! Và đã cõi hư vô không còn sinh sinh tử tử nữa thì theo tôi, tự Quý vị sẽ khẳng định cái phương pháp giáo lý của nhà Phật là cái đích rốt ráo tự chúng ta sẽ hiểu ra cao hay thấp.

Như vậy, việc so sánh cao - thấp, nặng - nhẹ tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Nhưng theo nhà văn hóa Phan Oanh, chúng ta không nên so sánh theo lẽ hơn thua mà chỉ nên so sánh để hiểu được cái đích cuối cùng con người có thể thoát vòng sinh tử. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng, đạo làm người, Đạo Mẫu, Đạo Trời vốn nằm trong lục đạo với vòng luân hồi sinh tử.

Còn chúng ta, dù theo Đạo Mẫu hay theo Đạo Phật thì chúng ta nên nguyện tu tâm, sửa mình giữ lòng thanh sạch, cố gắng giữ gìn phát huy truyền thống tâm linh của dân tộc, không nói những lời phỉ báng so sánh hơn kém.