Đạo Phật

25/12/2022 Phật dạy, con người muốn được an vui hạnh phúc phải ứng dụng lý n...

Xem tiếp

23/12/2022 Trong Phật Giáo, cõi Ta Bà là một ý niệm, một góc nhìn về thế giớ...

Xem tiếp

22/11/2022 Vợ chồng đến với nhau phải nhờ duyên, nhờ phận. Phật giáo có câu:...

Xem tiếp

08/11/2022 Chữ “uẩn” mang hàm ý tích hợp, là tập hợp của nhiều phần tử để tạ...

Xem tiếp

15/10/2022 Nhất tâm trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày giúp cứu khổ cứu nạn, bảo ...

Xem tiếp

13/10/2022 Tứ Vô Lượng Tâm là "bốn trạng thái tâm thức vô lượng", còn được g...

Xem tiếp

25/08/2022 Đại chúng nên biết: Thiện ác như hai bánh xe lăn chưa từng tạm ng...

Xem tiếp

30/06/2023 Tôi muốn chia sẻ với Quý vị về một người bạn đã có ảnh hưởng rất lớn, đã làm chuyển biến sâu sắc trong tâm đạo, tâm thức của mình, đó chính là bạn Trang Nghiêm Khánh.

Xem thêm

20/04/2024 Sáng ngày 07.04.2024, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức buổi sinh hoạt về chủ đề Cây có cội - Nước có nguồn. Xin kính mời Quý hội viên cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem thêm