Chủ đề câu hỏi:
Nội dung tham vấn:

14/06/2021 Tôi xin được gửi câu hỏi: Tụng kinh có giảm được nghiệp không? Ban biên tập vui lòng chuyển tới Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh giúp tôi ạ. Trân trọng cảm ơn./.