22/08/2022

Buổi sinh hoạt CLB tháng 8.2022 với chủ đề "Tín ngưỡng Thờ Mẫu"

Chiều ngày 21/8/2022, buổi sinh hoạt lần thứ 22 của Câu lạc bộ Thức Thiện Tâm đã diễn ra thành công. Tiếp nối chủ đề “Tín ngưỡng Thờ Mẫu”, những thắc mắc về ai là người phải trình duyên và ý nghĩa trình duyên đã được Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh chia sẻ trong buổi sinh hoạt này.

Thay mặt Câu lạc bộ Thức Thiện Tâm, Ban chủ nhiệm xin chân thành cám ơn Quý hội viên cùng tất cả mọi người quan tâm đã dành thời gian tề tựu về buổi sinh hoạt, cùng lắng nghe, cùng vén những “mây mù” để góp phần giúp cho Đạo Mẫu tại Việt Nam ngày càng tỏa sáng.

Kính mời Quý hội viên và mọi người nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ trong buổi sinh hoạt lần thứ 22 của Câu lạc bộ!