Hoạt động CLB

20/04/2024 Sáng ngày 07.04.2024, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức buổi sinh hoạ...

Xem tiếp

09/09/2023 Sáng ngày 27.08.2023, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức buổi sinh hoạ...

Xem tiếp

08/08/2023 Sáng ngày 06.08.2023, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức buổi sinh hoạ...

Xem tiếp

06/08/2023 Sáng ngày 04.08.2023, CLB Thức Thiện Tâm và Khoa Văn hóa Du lịch ...

Xem tiếp

20/07/2023 Sáng ngày 2/7/2023, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức thành công buổi...

Xem tiếp

19/06/2023 Sáng 18/6/2023, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức thành công chương t...

Xem tiếp

08/05/2023 Sáng 7/5/2023, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức thành công buổi sinh...

Xem tiếp

10/04/2023 Sáng 9/4/2023, Câu lạc bộ Thức Thiện Tâm đã tổ chức thành công bu...

Xem tiếp

30/06/2023 Tôi muốn chia sẻ với Quý vị về một người bạn đã có ảnh hưởng rất lớn, đã làm chuyển biến sâu sắc trong tâm đạo, tâm thức của mình, đó chính là bạn Trang Nghiêm Khánh.

Xem thêm

20/04/2024 Sáng ngày 07.04.2024, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức buổi sinh hoạt về chủ đề Cây có cội - Nước có nguồn. Xin kính mời Quý hội viên cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem thêm