Ban Chủ Nhiệm & Nội Quy

29/04/2021 Quy chế dành cho Hội Viên là những quy định chuẩn mực được Ban ch...

Xem tiếp

29/04/2021 Mỗi hội viên khi tham gia CLB Thức Thiện Tâm, cần nắm rõ các nội ...

Xem tiếp

30/06/2023 Tôi muốn chia sẻ với Quý vị về một người bạn đã có ảnh hưởng rất lớn, đã làm chuyển biến sâu sắc trong tâm đạo, tâm thức của mình, đó chính là bạn Trang Nghiêm Khánh.

Xem thêm

20/04/2024 Sáng ngày 07.04.2024, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức buổi sinh hoạt về chủ đề Cây có cội - Nước có nguồn. Xin kính mời Quý hội viên cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem thêm