20/07/2023

Buổi sinh hoạt lần thứ 33 chủ đề "Đạo Làm Cha Mẹ"

Sáng ngày 2/7/2023, CLB Thức Thiện Tâm đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt tập thể lần thứ 33 với chủ đề "Đạo Làm Cha Mẹ". 

Đây là chủ đề quan trọng và khó nhất trong cuộc sống, bởi trẻ con là một tờ giấy trắng, mà cha mẹ là người đầu tiên vẽ lên tờ giấy đó. Chính vì thế, cha mẹ phải luôn nỗ lực thay đổi và tốt hơn từng này, để trở thành tượng đài, là ánh sáng cho các con noi theo.  

Kính mời Quý hội viên cùng xem lại những hình ảnh đáng nhớ trong buổi sinh hoạt vừa qua.