Video

Hiểu đúng về Dâng Sao Giải Hạn đầu năm | Thức Thiện Tâm

"Dâng sao giải hạn là 1 chuyên đề rất dài. Ở đây tôi chỉ mong, một là những người làm tâm linh hoặc giữ những đền to chùa lớn phải tiếp tục làm sao sáng tỏ về phần lý luận, còn lễ là phần phương pháp. Chúng ta có thể làm theo pháp Phật, pháp Thần, pháp Thiên, pháp Thánh, pháp Thủy, pháp Địa, nhưng người đi lễ phải có PHÁP NHÂN TÂM." - Nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh.

02/03/2023
 
Video cùng chủ đề
05:03

Kính mời Quý hội viên cùng lắng nghe những chia sẻ của Nhà văn hóa tâm...

15/09/2023
05:03

Tọa đàm về chữ Đạo là buổi giao lưu, chia sẻ giữa CLB Thức Thiện Tâm v...

25/08/2023
05:03

Kính mời Quý hội viên cùng lắng nghe những chia sẻ của Nhà văn hóa tâm...

18/08/2023
05:03

Chúng ta thường nghĩ rằng con cái đến với ta là lẽ đương nhiên, là cái...

20/07/2023
05:03

Kính mời Quý hội viên lắng nghe chia sẻ của Nhà văn hóa tâm linh Phan ...

02/04/2023
05:03

Đi lễ đầu năm là một phong tục đẹp của người Việt Nam chúng ta. Vậy ch...

01/03/2023

Xem thêm