Video

Hàng năm, CLB Thức Thiện Tâm đều tổ chức Du Xuân và thực hiện nghi lễ Trình công đức. Năm nay vì lý do dịch bệnh nên chuyến du xuân không thể tập trung đông đủ tất cả thành viên nhưng không vì vậy mà thiếu phần trang nghiêm, xúc động và ý nghĩa!